Yönetici, Doktor, Müzisyen: Alaeddin Yavaşca

İstanbulspor Kulübünde çeşitli dönemler de yönetici olarak görev alan, emekleri geçen Alaeddin Yavaşca, 1 mart 1926 yılında Kilis’de dünyaya geldi. Biri doktor diğeri avukat iki ağabeyi ve Saime ve Saliha adında ablaları vardır. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu tamamladıktan sonra lise birinci sınıfı Konya’da yatılı olarak, ikinci ve üçüncü sınıfları da İstanbul Erkek Lisesinde okuyup ve birincilikle tamamlayıp 1945’de mezun oldu.

1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanıp, 1951 yılında mezun oldu.

Aynı sene kadın hastalıkları ve doğum ihtisası yapmaya başlamıştır. 1955 yılında kadın hastalıkları ve doğum mütehassıs hekim olduktan sonra sırası ile Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi, Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi’nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini yapmış, 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanına girmiş, imtihanı kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurmuştur. 1976 yılında Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanmıştır. Prof. Dr. Yavaşca 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi’nde “İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını” bitirmiştir. Son olarak da 1985 yılında başhekim olduğu Haseki Hastanesinden 1990 yılına emekli olmuştur. Bir süre muayenehane açmış, serbest hekimlik de yapmıştır.

Alaeddin Yavaşca, Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi’nde 1955 yılında doktor olarak yaptı.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19/03/1990 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanarak, konservatuar’ın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı’nı devam ettirmiştir. 2005 yılı Nisan ayı sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan yaş haddinden ikinci defa emekli olarak ayrılmış ve Haliç Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın musiki hayatı, ilkokul sıralarında daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleri ile başlamıştır. Türk musikisiyle ciddi anlamda tanışması, İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim gördüğü yıllara rastlar. Tıp Fakültesi yıllarında üniversite korosu çalışmaları ve koronun solistliğini yapması, kendisine radyonun kapılarını da aralamıştır. 1950 yılında radyo sanatçılığı imtihanını kazanıp, İstanbul radyosu ailesine katılmıştır.

Alaeddin Yavaşca, : Sadettin Kaynak, Zeki Arif Ata Ergin ve Münir Nurettin Selçuk gibi üç önemli müzik adamıyla meşk etmiş ve Türk musıkîsinin inceliklerini öğrenerek kendisini yetiştirmiştir.

İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Alaeddin Yavaşça’nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600 civarında civarında bestesi vardır. ayin-i şeriften, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahiptir. 1967 yılından bu yana çeşitli koroları yöneterek şeflik de yapmıştır. 1976 yılında kurulan ve eğitim vermeye başlayan Türk müziği devlet konservatuarında öğretim üyeliği ve ses bölümü başkanlığı da yapmıştır.

Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora Ünvanı verilmiş olup 1991 Yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.

Türkiye Yazarlar Birliği 1993 yılında kendisini yılın kültür adamı seçmiş, aynı sene içerisinde Gaziantep Üniversitesi de “Fahri Doktorluk” ünvanı vermiştir.

Milli Eğitim, Bakanlığı “Türk Musıkîsi Araştırma Ve Değerlendirme Komisyonu”, Kültür Bakanlığı “Türk Musıkîsi Kurulu” ve Devlet Plânlama Teşkilatı “5. Beş Yıllık Türk Musıkîsi Eğitimi Komisyonu” çalışmalarına da katılmıştır.

Alaeddin Yavaşca, 26 mart 1980 tarihinde Ayten Yavaşca ile evlenmiştir.

Dr. Alaeddin Yavaşça’nın bir uzun çaları (LP), 25 adet 78’lik plağı, 15 adet 45’lik plağı vardır. İstanbul’da kendi isminin verildiği sokakta ikamet etmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir